Kontakt / Regulamin OW Ruś

Katarzyna Kapla
Ośrodek Wypoczynkowy „Ruś”

tel. kom. 693 120 443

e-mail: rus.kapla@wp.pl

OŚRODEK „RUŚ”
BIAŁKA K/RUSI
14-300 MORĄG


Bank Millenium o/Elbląg 70 1160 2202 0000 0003 4638 2373

 

UKŁAD WGS 84
53.8266515,19.9577435

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RUŚ

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Gości Ośrodka Wypoczynkowego RUŚ.

 2. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Gość ośrodka akceptuje i zobowiązuje się respektować postanowienia niniejszego regulaminu, reagować na wezwania pracowników ośrodka, a także przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych

 4. Gość wynajmujący domek zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Kierownictwo Ośrodka może odmówić wydania klucza do domku.

 5. Płatności za pobyt w Ośrodku dokonuje się z góry za cały zarezerwowany pobyt w dniu przyjazdu. W przypadku niespodziewanego wyjazdu lub skrócenia pobytu z innego powodu, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłaty za zarezerwowany i opłacony wcześniej, a niewykorzystany okres pobytu.

 6. Pobyt rozpoczyna się od godz. 15:00, a kończy się o godz. 10:00.

 7. Przez cały czas pobytu w ośrodku (w tym w obiektach sportowych, placu zabaw oraz plaży i pomostach) osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni.

 8. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki niezależnie od ciszy nocnej.

 9. Zachowanie gości oraz osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady ośrodek może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.

 10. Ilość osób nocujących w domkach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia powyższego faktu, koszt pobytu pokrywają osoby zameldowane w danym domku.

 11. Goście ośrodka (oraz goście odwiedzający wczasowiczów ośrodka) winni pozostawiać auto na parkingu górnym. Wjazd pod domek możliwy jest wyłącznie po wydaniu zezwolenia przez pracowników ośrodka, w wyznaczone przez nich miejsce.

 12. Palenie ogniska dozwolone po uprzednim zgłoszeniu w recepcji i dopuszczalne jest w godzinach 18-21.00 – wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Zezwolenie na palenie ogniska wydawane jest wyłącznie w celu pieczenia kiełbasek.

 13. W przypadku grillowania prosimy o respektowanie zakazu grillowania na tarasach oraz minimum 2 metry od domku.

 14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

 15. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domku kuchenek elektrycznych, grzejników i innych urządzeń elektrycznych/grzewczych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i oraz zasilaczy komputerowych.

W przypadku wykazania naruszenia niniejszego punktu (wskazania licznikowe) Ośrodek ma prawo nanieść dodatkową opłatę wysokości 500 zł.

– urządzenia grzewcze należy wypożyczyć w recepcji – opłata wg cennika.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest jednoczesne włączanie wszystkich urządzeń elektrycznych i grzewczych (wypożyczonych w recepcji) znajdujących się w domkach i pozostawiania ich bez nadzoru.

 2. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.30 do 7.00 dnia następnego, wyjątek stanowi Restauracja Ośrodka Wypoczynkowego.

 3. Bez wiedzy i zgody ośrodka zabrania się Gościom organizowania we własnym zakresie imprez masowych oraz głośnego, zakłócającego innym wypoczynek, odtwarzania muzyki.

 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia czy zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia każdorazowej szkody ciąży na Gościu ośrodka.

 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Należy zachować staranność związaną z zamykaniem okien, drzwi i drzwi w momencie opuszczania domku.

 6. Ośrodek nie ponosi także odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkami na jego terenie w tym pojazdy i znajdujące się w nich mienie.

 7. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenera znajdującego się przy bramie wjazdowej

 8. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego bez wiedzy pracowników ośrodka.

 9. W domkach i na tarasach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

W przypadku przyjazdu ze zwierzęciem – właściciele zwierząt zobowiązani są do:

 1. Zapewnienia im odpowiedniej opieki tak, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem lub wyciem.

 2. Zgłoszenia pobytu zwierzęcia i uiszczenia za nie opłaty według cennika.

 3. Wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy i sprzątania po swoich pupilach.

 4. W przypadku ras groźnych każdorazowego zakładania kagańców podczas spacerów.

 5. Posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego pupila.

 6. Respektowania zakazu wprowadzania zwierząt na teren plaży.

 7. Respektowania zakazu kąpieli swoich pupili na plaży głównej.

 8. Przywiezienia legowiska dla swojego pupila.

 9. Właściciele kotów zobowiązani są do posiadania kuwety dla swojego pupila.

 10. W przypadku linienia zwierząt wnosi się o uprzątnięcie z mebli tapicerowanych sierści swoich pupili.

mapa-ośrodka15